Đây là danh sách chậu cây bạn cần Anber tư vấn cho thuê

Khách hàng căn hộ cao cấp thuê chậu cây composite Anber

Số lượng tối thiệu 1 hợp đồng thuê: 5 chậu cây

Giá thuê theo tháng: báo giá khi tư vấn


Một số mẫu chậu cây tại nhà khách hàng