Đây là danh sách chậu cây bạn cần Anber tư vấn cho thuê

Khách hàng công ty thuê chậu cây composite cao cấp Anber

Số lượng chậu cây 1 hợp đồng thuê: từ 10 chậu cây

Phí thuê chậu cây theo tháng: báo giá khi tư vấn